Skip to the content

L’àrea húmida

 

Lo primer contacte entre el Parc Natural Regional de Port Comte i la ciutat de l’Alguer és sense dubiu l’àrea húmida del Càlic a la qual s’arriba de vial Burruni en eixida del carrer de Don Minzoni o també partint de Port Comte en direcció Fertília i entrant vers la ciutat de l’Alguer.

L’Estany del Càlic, té una extensió de 92 hèctaros i una profunditat mitjana de més o manco 1,5 metros. Les vores són sòlitament baixes i arenoses i el fondal fangós. Té una forma allongada en direcció Nord-Òvest Sud-Est, i és paral·lel a la costa de la marina llong lo camí provincial que de l’Alguer porta a Fertília . L’orígine de l’estany és lligada a l’esbarrament, degut a una acumulació de detrits, de dos importants immissaris, lo Riu de la Barca i el Riu de Carbia. Una faixa arenosa, l’actual platja de Maria Pia, lo separa de la marina, amb la qual és en comunicació a través d’un únic canal utilitzat com a portitxol per les embarcacions turístiques i de pesca.

L’estany és reconeixut, a livell nacional i comunitari, com a un ambient húmit de gran valor naturalístic, ma té una gran importància també del punt de vista econòmic, dat que és sede de pesca professional i d’activitats turístiques i recreatives, entre les quals lo birdwatching, facilitat també de la presència de punts d’observació enllestits del Parc. En los últims anys l’àrea húmida és estada requalificada pel que fa l’accessibilitat, en particular llong l’esponda paral·lela a vial Burruni. És possible fruir de l’estany visitant la postació de birdwatching que se troba lateralment a vial Burruni o seguint lo caminament i la pista per bicicletes vers lo pont romà.  

 

BITLLET

T’interessa?

Si vols comprar un producte, prenotar una excursió o recevir majors informacions relatives al Parc i als sous servicis, mos pots contactar.

Lo nostro personal és a tua disposició!