Skip to the content

Foresta de Punta del Lliri

Lo complex forestal de Punta de Lliri ufri al visitador un mosaic de camineres que amb diverses llongàries i graus de dificultat permitin al visitador de se cabussar i gustar les sabors i colors de la màquia mediterrània, apreciant també els cants de l’avifauna que popula les parets de roca i les zones boscoses amb pi marítim i domèstic. Llocs elegits d’espècies com el falc peregrí i la birriquela.

La caminera principal de la qual s’arriba al complex forestal és caracteritzat de la presència de cartel·lons que il·lustren les diverses espècies i comunitats vegetals que caracteritzen lo paisatge del territori protegit de la península de la Punta del Lliri, a dins del Parc Regional de Port Comte. Podeu trobar informacions relatives a la història humana que ha caracteritzat aquestos llocs: de fet, a la part superior del promontori hi ha l‘ex bateria militar "Sr. 413" construïda entre les dues guerres de la Règia Marina.

Lo camí vol fornir els elements essencials per comprendre les diverses comunitats vegetals presents en l’àrea protegida, les relacions dinàmiques entre elles, los efectes dels factors ambientals i l’acció antròpica, los aspectes peculiars de les diverses espècies i també les introduccions d’"espècies" al·lòctones efectuades en lo territori durant la història.

Al camí principal hi ha també un "Camí de vida", una sèrie de cartells que il·lustren com efectuar una lleugera activitat a l’ària oberta.

A l'entrada del complex forestal podeu trobar un punt d'informació, servicis higiènics, afito de bicicletes.

L’entrada al complex forestal preveu el pagament d’un bitllet d’entrada quan los servicis citats són operatius. Generalment del primer d’abril al 31 d’octubre. Durant lo període restant, l’entrada és gratuïta.

 

BITLLET

T’interessa?

Si vols comprar un producte, prenotar una excursió o recevir majors informacions relatives al Parc i als sous servicis, mos pots contactar.

Lo nostro personal és a tua disposició!