Skip to the content

Notes legals

La Societat Especial Parc de Port Comte se reserva el dret a modificar els continguts de la pàgina web i de les notes legals en qualsessia moment i sense prèvia notificació.

 

Ús de la pàgina web
En ningun cas la Societat Especial Parc de Port Comte pot ésser responsable dels danys de qualsessia natura causats directament o indirectament de l’entrada a la pàgina web, de la incapacitat o impossibilitat a l’entrada, de la utilització en mèrit a les informacions contingudes. La Societat Especial Parc de Port Comte inserirà en la pàgina web informacions ajornades, però no dóna garancies en mèrit a l’exhaustivitat o precisió de les mateixes.

 

Copyright
Tots los continguts, com lo text, la gràfica, los files, les tabel·les, les imatges i les informacions presents a dins d’aquesta pàgina web són protegides d’acord amb les normatives relatives al dret d’autor, certificacions i propietat intel·lectual. Cada producte i societat indicats en aquesta pàgina web són marques dels respectius propietaris o titulars i poden ésser protegides de certificacions i/o drets d’autor concedits o registrats de les autoritats competents. Donques poden ésser descarregades o utilitzades sol per ús personal i no comercial: donques res, nimanco en part, almanco que no sigui explícitament indicat, poguerà esser copiat, modificat o tornat a vendre amb fins especulatius.

 

Entrada a pàgines web externes col·legades
La Societat Especial Parc de Port Comte no té ninguna responsabilitat pel que fa a les pàgines web a les quals és possible accedir a través dels col·legaments situats a dins de la pàgina web mateixa , fornits com senzill servici als utents d’internet.

Lo fet que la Societat Especial Parc de Port Comte forneixi aquestos col·legaments no implica l’aprovació de les pàgines web mateixes en relació als continguts dels quals la Societat Especial Parc de Port Comte declina cada responsabilitat. La Societat Especial Parc de Port Comte no és responsable en mèrit a les informacions obtengudes de l’utent a través de l’entrada a les pàgines web col·legades a www.parcodiportoconte.it. Doncs de la completesa i precisió de les informacions són responsables los subjectes titulars de les pàgines web a les quals s’accedeix a les condicions previstes dels mateixos. La Societat Especial Parc de Port Comte no ofreix ninguna asseguració relativa al software eventualment present a la pròpia pàgina web o a pàgines externes i no pot garantir qualitat, seguresa i compatibilitat amb els sistemes que s’utilitzen.

Download- Descàrrega
Los files presents en aquesta pàgina web per la descàrrega (documentació, files multimedials, software, etc.) són posats a disposició dels utents en l’àmbit dels servicis oferts de la Societat Especial Parc de Port Comte. La Societat Especial Parc de Port Comte no s’assumeix ninguna responsabilitat en mèrit al contingut dels documents o a les característiques dels productes documentats, ni al funcionament dels programes. Lo que se pot descarregar d’aquesta pàgina web pot ésser cobert dels drets d’autor, dret d’ús i/o còpia dels respectius propietaris; per tant la Societat Especial Parc de Port Comte convida a verificar preventivament les règules de llicència o drets d’autor imposades dels respectius productors i/o distribuïdors i és esplícitament excludida de qualsessia responsabilitat en mèrit.

BITLLET

T’interessa?

Si vols comprar un producte, prenotar una excursió o recevir majors informacions relatives al Parc i als sous servicis, mos pots contactar.

Lo nostro personal és a tua disposició!