Skip to the content

Tutela de la privacy

En aquesta secció se descriu la política de la privacitat de la pàgina web www.parcodiportoconte.it en riferiment al tractament dels dats personals relatius als que els confereixen a la Societat Especial Parc de Port Comte. Se tracta d’una informativa que és fornida segons l’art. 13 del Decret Legislatiu n°196/2003 seguin aquesta pàgina web. La informativa s’inspira també a la Recomanació n. 2/2001 que les autoritats europees per la protecció dels dats personals, reunides en lo Grup instituït de l’art. 29 de la directiva n. 95/46/CE, han adoptat lo 17 de maig del 2001 per individuar alguns requisits mínims per la recollida dels dats personals en línea, i, en particular, les modalitats, los temps i la natura de les informacions que els titulars del tractament tenen de fornir als utents quan aqueixos se col·leguen a les pàgines web, independentment dels objectius del col·legament. La informativa és vàlida per la pàgina web www.parcodiportoconte.it i no per altres pàgines web eventualment consultades de l’utent a través del link.

 

Modalitat del tractament
Los dats conferits a la Societat Especial Parc de Port Comte són tractats principalment amb instruments automatitzats solament pels objectius indicats i pel temps necessari a finalitzar els objectius pels quals són estats recollits. Especifiques mesures de seguresa són observades per prevenir la pèrdita dels dats, utilitzacions il·lícites o no correctes i entrades no autoritzades.

Titular del tractament
Societat Especial Parc de Port Comte amb sede a casa Joiosa – Loc. Tramerill SP. 55 N. 44, Casel·la Postal 480 - 07041 L’Alguer (SS)
Tel. (+39) 079 945005, fax (+39) 079 946507, e-mail: [email protected]

Drets de l’interessat
Les persones que deixen los dats personals a disposició de la Societat Especial Parc de Port Comte tenen lo dret en qualsessia moment d’obtendre la conferma de l’existència o no dels dats i de conèixer el contingut i l’origen dels mateixos, verificar l’exactesa o demanar l’ajornament, la rectífica i la integració (art. 7 del Decret Legislatiu n° 196/2003). D’acord amb el mateix artícul se té el dret de demanar la cancel·lació, la transformació en forma anònima o el bloc dels dats tractats en violació de lei, i endemés de se opondre, per motius legítims, al tractament. Les demanes se tenen de fer al Titular.

 

Tipus de dats tractats

Dats de navegació
Los sistemes informàtics i les procedures software privilegiades al funcionament d’aquesta pàgina web, prenen durant lo normal exercici, calqui dat personal la transmissió del qual és compresa en la utilització dels protocols de comunicació d’Internet. Se tracta d’informacions que no són recollides per ésser associades a interessos identificats, però que per la mateixa natura que tenen, pogueriven, a través d’elaboracions i associacions amb dats detinguts d’altros, permitir d’identificar els utents. D’aquesta categoria de dats fan part los endiriços IP o els noms a domini dels computer utilitzats dels utents que se col·leguen a la pàgina web, los endiriços URI dels recursos sol·licitats, l’horari de la demana, lo mètode que s’utilitza per enviar la demana al server, la dimensió del file obtengut en resposta, lo còdice numèric que indica l’estat de la resposta donada del server (èxit, error, etc.) i altros paràmetros relatius al sistema operatiu i a l’ambient informàtic de l’utent. Aqueixos dats s’utilitzen amb l’únic objectiu de recavar informacions estadístiques anònimes relatives a  l’ús de la pàgina web i per controlar el correcte funcionament de la mateixa. Los dats pogueriven ésser utilitzats per determinar la responsabilitat en cas d’hipotètics delictes informàtics contra la pàgina web.

Dats fornits voluntàriament de l’utent.
La transmissió facultativa, explícita i voluntària de posta electrònica als indiriços indicats en aquesta pàgina web comporta la successiva adquisició de l’endiriç de l’utent, necessari per respondre a les demanes, així com a qualsessia altra informació personal inserida en lo missatge. Específiques informatives de síntesi sigueran progressivament mostrades o visualitzades en les pàgines de la pàgina web preparades per particulars servicis a demana.

Cookies
Los cookies són petits files de text que venen memoritzats en l’hard disk del computer de l’utent. Sòlitament són utilitzats per facilitar l’autenticació dels utents i ajudar les pàgines web a funcionar en manera més eficient.

Aquesta pàgina web utilitza els cookies del software Google Analytics, essencials pel propi funcionament. Google Analytics dóna informacions estadístiques com lo número de visitadors, los browser utilitzats, les pàgines vistes i la durada de les visites. Les informacions són registrades en manera anònima, no interessa ninguna informació sensible de l’utent i no són utilitzades per enviar missatges publicitaris orientats (perfilació).

Per ulteriors informacions relatives al tractament de los dats personals de part de Google lligi en aquí.

L’ús de cookies tècnics de sessió (que no són memoritzats permanentment al computer de l’utent i descompareixen quan se tanca el browser) és estrictament limitat a la transmissió d’identificadors de sessió (constituïts de números casuals generats del server) necessaris per consentir l’exploració segura i eficaç de la pàgina web.
Los cookies de sessió utilitzats en aquesta pàgina web eviten l’ús d’altres tècniques informàtiques que potencialment poden perjudicar la confidencialitat de la navegació dels utents i no permitin l’adquisició de dats personals identificatius de l’utent.

 

Facultativitat del conferiment dels dats

Lo conferiment dels dats és facultatiu però pot resultar indispensable per poguer usufruir dels  servicis oferts a la pàgina web www.parcodiportoconte.it: en aquest cas és necessari fornir los dats personals demanats en l’apòsit formulari. L’absència dels dats pot comportar la impossibilitat d’obtendre el que se demana.

Recollida de dats personals
En relació a les recollides de dats efectuades a la pàgina web  www.parcodiportoconte.it (per exemple, lo formulari de registració a servicis), les essencials informacions relatives al tractament venen fornides en lo context de la recollida (per exemple a dins de cada formulari de registració) , mentre és sempre possible entrar en aquesta pàgina per examinar la política de la privacitat. La transmissió facultativa, esplícita i voluntària de posta electrònica als endiriços indicats en aquesta pàgina web comporta la successiva adquisició de l’endiriç de l’utent, necessari per respondre a les demanes, així com d’eventuals altros dats personals inserits en lo missatge.

BITLLET

T’interessa?

Si vols comprar un producte, prenotar una excursió o recevir majors informacions relatives al Parc i als sous servicis, mos pots contactar.

Lo nostro personal és a tua disposició!